Fizioterapija in kineziologija Sluga

Storitve

Fizioterapija je koncesionar ZZZS, kar pomeni, da opravlja storitve v okviru javne zdravstvene mreže, ki so krite iz vašega obveznega in dodatnega zavarovanja. Storitve, ki so na voljo v fizioterapiji, so naštete in opisane spodaj.
Go to Protibolečinske

Protibolečinske

Go to Termoterapije

Termoterapije

Go to Mehanoterapije

Mehanoterapije

Go to kinezoterapije

kinezoterapije

Redni ordinacijski čas

Obvestila