Navodila za paciente

Ponovno smo pričeli z delom v fizioterapiji.
Delo bo potekalo skladno z Navodili in priporočili za izvajanje fizioterapije 2. fazi epidemije COVID19.
Termini, ki ste jih predhodno prejeli za vašo obravnavo, niso več veljavni – vse, ki ste naročeni, bom poklicala po telefona in vas informirala o novem
terminu.
Skladno z navodili sporočamo vsem pacientom:
– na terapijo prihajajte zdravi (predvsem brez respiratornih obolenj)
– ob morebitnem obolenju (povišana telesna temperatura, kašelj, kihanje,
bolečine v grlu ali v mišicah) pravočasno obvestite svojega fizioterapevta po telefonu
– na terapijo prihajajte največ 5 minut pred obravnavo
– na fizioterapevta počakajte na označenem mestu
– upoštevajte varno socialno razdaljo (1,5m)
– na terapijo prihajajte z ustrezno varovalno opremo (maska za enkratno uporabo)
– s seboj prinesite čiste copate in čisto brisačo ter vrečko za odlaganje obutve
– na terapijo nosite s sabo samo najnujnejše stvari
– en dan pred predvidenim terminom bomo z vami ponovno vzpostavili telefonski kontakt in izvedli anketo o vašem zdravstvenem stanju
Ob prihodu je obvezno razkuževanje rok in namestitev zaščitne maske.
Ostanite zdravi!
Z dnem 21. 1. 2018 je začel veljati nov Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A).
Delovni nalog je potrebno pravočasno predložiti izvajalcu zdravstvene storitve:
– za stopnjo nujnosti zelo hitro v 5 dneh od izdaje
– za stopnjo nujnosti hitro in redno v 14 dneh od izdaje