April 5, 2016

Predstavitev

Fizioterapija in kineziologija Sluga d.o.o. je zasebna fizioterapija, ki je bila ustanovljena leta 1995 na Prestranku z namenom pomagati ljudem do hitrega in uspešnega okrevanja po:

  • poškodbah,
  • operacija in
  • degeneracijah.

Fizioterapija je izvajalec storitev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS, kar pomeni, da opravlja storitve po koncesijski pogodbi v mreži javne zdravstvene službe. Pacient, ki potrebuje fizioterapevtsko obravnavo se z delovnim nalogom svojega zdravnika zglasi v fizioterapiji.

Leta 2024 se je fizioterapija statusno preoblikovali v d.o.o. Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama Silvo Pšeničnik Sluga.

 

O fizioterapevtki

Ustanoviteljica, lastnica in edina zaposlena v fizioterapiji je Žarka Sluga. Diplomirala je na Višji zdravstveni šoli v Ljubljani kot višja fizioterapevtka, kasneje se je vpisala tudi na Fakulteto za organizacijske vede in pridobila naziv diplomirana organizatorka dela. Leta 1976 so v Pivki odprli prvo fizioterapijo na tem območju, kjer je bila prva zaposlena fizioterapevtka. Kasneje so ambulanto preselili v Zdravstveni dom Postojna. Tam je ostala do leta 1995, ko je 1. oktobra istega leta odprla zasebno fizioterapijo na Prestranku. Ves čas poklicne poti se izobražuje na različnih seminarjih in šolanjih. Obiskuje izobraževanja Združenja fizioterapevtov Slovenije in izobraževanja Sekcije fizioterapevtov zasebnikov. Leta 2000 je v Avstriji pridobila mednarodno priznan certifikat Dr. Wooder šole za limfno drenažo.

 

Način uvrstitve v čakalni seznam

  1. osebno z delovnim nalogom,
  2. pisno,
  3. po telefonu 05 7540 120,
  4. preko elektronske pošte fizio-prestranek@siol.com.

Fizioterapija opravlja triažo delovnega naloga.

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama je Žarka Sluga, telefon 05 7540 120, elektronska pošta fizio-prestranek@siol.com